Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
Regulamin

Postanowienia regulaminu serwisu ObniżkiCen.pl (obnizkicen.pl):

Wchodząc na serwis obnizkicen.pl jak też w każdym innym znaczeniu korzystając z niego lub dodając ogłoszenie na tym serwisie wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich zapisów zawartych w tym regulaminie. Warunkiem korzystania z serwisu obnizkicen.pl jest zgoda na przestrzeganie postanowień jego regulaminu. Przez pojęcie serwis ObniżkiCen.pl lub zamiennie stosowana nazwa obnizkicen.pl rozumie się treści zawarte na stronach obnizkicen.pl, jak również oznacza podmiot administrujący, zarządzający w tym będący właścicielem stron obnizkicen.pl. Zabrania się w jakiejkolwiek formie, korzystając/dodając ogłoszenie na serwisie obniżkicen.pl naruszać jakiekolwiek przepisy prawa oraz ogólnie przyjęte za obowiązujące zasady moralne i społeczne. Zabrania się podawania w treści ogłoszenia jak też w danych kontaktowych dołączanych do ogłoszenia fałszywych lub mylących informacji. Ponadto treścią ogłoszeń nie mogą być informacje naruszające prawa osób trzecich (np. informacje, które naruszają prawa własności intelektualnej, prawa do znaków towarowych, prawa autorskie). Ogłoszeniodawca podając dane kontaktowe, które są widoczne przy treści ogłoszenia ponosi pełną odpowiedzialność w związku z ich opublikowaniem na naszym serwisie, tym samym serwis obnizkicen.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dalsze ich przetwarzanie w związku z tym, że stają się one powszechnie dostępne dla wszystkich korzystających/przeglądających serwis obnizkicen.pl. Ogłoszeniodawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność (także ewentualne konsekwencje) za wszelkie informacje umieszczane w ogłoszeniu, które przesyła do publikacji w serwisie obnizkicen.pl. Serwis obnizkicen.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem treści zamieszczone w przesyłanych przez ogłoszeniodawców ogłoszeniach (wyłączną odpowiedzialność ponosi podmiot przesyłający ogłoszenie do publikacji w serwisie obnizkicen.pl). Serwis obnizkicen.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania ze strony przez jej użytkowników.  Przekazując nam treści ogłoszeń potwierdzasz, że posiadasz wszelkie prawa do przekazywanych treści jak też udzielasz serwisowi obnizkicen.pl (w tym jego administratorowi) pełnego upoważnienia do zamieszczania przekazywanych treści na stronach serwisu obnizkicen.pl ze wszelkimi tego mogącymi nastąpić konsekwencjami. Treść ogłoszeń zamieszczanych na serwisie obnizkicen.pl jest tworzona wyłącznie przez i na odpowiedzialność ogłoszeniodawców. Serwis obnizkicen.pl tym samym nie gwarantuje dokładności, precyzyjności i zgodności ze stanem faktycznym ogłoszeń i informacji kontaktowych podawanych przez ogłoszeniodawców. Nie gwarantujemy nieprzerwanego dostępu do serwisu. Tym samym korzystając z usług serwisu obnizkicen.pl potwierdzasz, że nie będziesz wnosił żadnych roszczeń w związku z jego funkcjonowaniem. Korzystając/dodając ogłoszenie w serwisie obniżkicen.pl wrażasz zgodę aby administrator/właściciel tego serwisu gromadził, przesyłał oraz przechowywał i wykorzystywał podane w związku z dodawanym przez Ciebie ogłoszeniem dane kontaktowe-w tym dane firmy, dane osobiste (gdy ogłoszeniodawcą jest osoba fizyczna). Zgadzasz się również na otrzymywanie od nas wiadomości o charakterze technicznym i innych związanych z naszymi usługami jak też informacji marketingowych i reklamowych, chyba że przekażesz nam informację o tym, że takich informacji nie chcesz otrzymywać. Zastrzegamy sobie prawo zmiany tego regulaminu. Ewentualne wprowadzone zmiany będą obowiązywać każdego Ogłoszeniodawcę od kolejnego nowego ogłoszenia dodawanego przez niego po dacie, w której nastąpiły zmiany w niniejszym regulaminie. Serwis obnizkicen.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z możliwością kontaktowania się dowolnych podmiotów/osób fizycznych na podane przez ogłoszeniodawców dane kontaktowe zawarte w treści ogłoszenia. Serwis obnizkicen.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu bez podawania powodów takiego wyłączenia a użytkownik/ogłoszeniodawca w związku z takim wyłączeniem nie będzie wnosił żadnych roszczeń. Jedyną obowiązującą treścią regulaminu jest ten umieszczony przez serwis obnizkicen.pl i dostępny na stronach tego serwisu. Ktokolwiek, podmiot/osoba fizyczna, chcący korzystać z naszego serwisu wyraża zgodę na przestrzeganie treści tego regulaminu tym samym oświadczając, że znane są mu jego zapisy/postanowienia w brzmieniu aktualnie obowiązującym. Regulamin podlega ogłoszeniu i umieszczeniu na stronie internetowej obnizkicen.pl. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje administrator/ właściciel serwisu obnizkicen.pl oraz zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności czy przydatności jakichkolwiek prezentowanych informacji. Ktokolwiek uważa, że treść ogłoszenia jest niezgodna z regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem jest proszony o natychmiastowe powiadomienie serwisu obnizkicen.pl poprzez formularz kontaktowy lub podane na stronach serwisu dane kontaktowe.

Zasady zamieszczania ogłoszeń:

Ogłoszeniodawca (podmiot zgłaszający treść ogłoszenia) jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie informacje, które przedstawia na serwisie obnizkicen.pl, w tym za wszelkie ewentualne skutki, które mogą wynikać z publikacji takich informacji/ogłoszeń. Ogłoszeniodawcy, którzy regularnie naruszają nasze zasady zamieszczania ogłoszeń, mogą się spodziewać ograniczeń w dalszym korzystaniu z naszego serwisu. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia opublikowania informacji/ogłoszeń lub usunięcia wedle własnego uznania treści, które naszym zdaniem są nieodpowiednie lub naruszają warunki niniejszego regulaminu, powszechnie przyjęte normy społeczne, moralne lub prawne. Serwis obnizkicen.pl zastrzega sobie prawo wstrzymania publikacji lub całkowitego usunięcia ogłoszenia ze swoich stron jeśli: przesłane ogłoszenie łamie postanowienia regulaminu bądź ogólnie przyjęte normy prawne oraz gdy ogłoszenie jest powieleniem istniejącego już w serwisie obnizkicen.pl ogłoszenia (zgoda na dodanie ogłoszenia o takiej samej lub podobnej treści do ogłoszenia już istniejącego jest możliwe jeśli różny jest zakres kategorii lub zakres obszarowy danego ogłoszenia-weryfikacja następuje każdorazowo do danego ogłoszenia). Ponadto serwis obnizkicen.pl zastrzega sobie prawo wstrzymania publikacji lub całkowitego usunięcia ogłoszenia ze swoich stron jeśli ogłoszenie jest wyłącznie w języku obcym (może być w obcym jako dodatkowym oprócz j. polskiego). Wszystkie ogłoszenia są formatowane na jednolity styl tak aby tworzyły jednolity i przejrzysty układ (nie dopuszczamy w takim razie nadużywanie innych czcionek, formatów, wielkich liter itp.). Ogłoszenia muszą dotyczyć rzeczy, usług dostępnych na terenie Polski, zdjęcie, jeśli takie ogłoszeniodawca dołącza powinno być powiązane z treścią ogłoszenia, nie może zawierać samej treści ogłoszenia (jego treści) jak też obrazów sprzecznych z prawem w tym m.in. dyskryminujących ze względu na kolor skóry / religię / narodowość / płeć / wiek. Nie należy zamieszczać w ogłoszeniach adresów innych portali ogłoszeniowych (niezależnie od rodzaju i specyfikacji tych ogłoszeń) oraz adresów, które kierowałyby na strony budzące jakiekolwiek wątpliwości w zakresie przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych, moralnych lub prawnych. Ogłoszenia powinny zawierać wszystkie wymagane elementy w formie przewidzianej przez serwis obnizkicen.pl (informacja w tym zakresie dostępna jest w zakładce dodaj ogłoszenie - zakładka w nawigacji serwisu obnizkicen.pl) wraz z ich odpowiednim opisem, Serwis obnizkicen.pl zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich ogłoszeń, które stoją w sprzeczności z interesami serwisu lub jego użytkowników. Jeśli Twoje ogłoszenie zostało nam przesłane to w przypadku jeśli nie zgłosimy do niego żadnych zastrzeżeń wynikających z postanowień regulaminu powinno ukazać się najpóźniej do 24 godzin od chwili zgłoszenia w serwisie obnizkicen.pl (czas dodania ogłoszenia jest odpowiednio wydłużony o czas trwania ewentualnych problemów technicznych mających wpływ na funkcjonowanie serwisu.) W większości przypadków wysyłamy e-maila z informacją o usunięciu Twojego ogłoszenia. Jeśli nie otrzymałeś takiego maila, prosimy, sprawdź najpierw dokładnie foldery  w skrzynce pocztowej e-mail, aby upewnić się, czy przypadkiem e-mail nie został przeniesiony, do któregoś z folderów Twojej poczty. Jeżeli sprawdziłeś powyższe opcje i żadna z nich nie dotyczy Twojego ogłoszenia, prosimy o kontakt z nami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez serwis obnizkicen.pl. podanych przeze mnie danych w tym ewentualnych danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w związku z usługami świadczonymi przez serwis obnizkicen.pl. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego regulaminu. Opublikowane na serwisie obnizkicen.pl informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią i w całości akceptuję regulamin serwisu obnizkicen.pl.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?